Praxise analüütik Marre Karu märkis, et ehkki statistika näitab, et Eestis töötab väikelaste emadest vaid pool, ei saa selle põhjal öelda, kui paljudel juhtudel on selle taga tööandja soovimatus noort ema palgata.

«Väikelaste emade tööhõive on madalam kui ilma lasteta naiste tööhõive. Statistikaameti andmetel on 0-6-aastaste lastega 20-50-aastaste naiste hõive 51 protsenti. Sama vanade, kuid lasteta naiste tööhõive on samas aga 78 protsenti,» märkis Karu.

«See on kindlasti suurel määral seetõttu, et suur hulk lastega naisi on lapsehoolduspuhkusel,» põhjendas ta. Selle põhjal ei saa aga öelda, kui palju on selle numbri taga diskrimineeriv olukord, kus tööandja ei soovi lastega naisi tööle võtta.

«Küll aga näitas 2009. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooring, kus küsitleti Eesti tööealist elanikkonda, et tööle kandideerides on 43 protsendi inimeste käest küsitud laste olemasolu või vanuse kohta, 12 protsendi inimeste käest ka kavatsuse kohta lähiajal lapsi saada,» lisas Karu.

«Eriti sagedasti on küsitud selliseid küsimusi 30-39 aastaste naiste (61 protsendilt), kuid samuti meeste (48 protsendi) käest. Kui sageli tööandjad seda infot tööle värbamisel kasutavad või kuivõrd on see mõjutanud nende otsust inimene tööle võtta, ei ole teada,» tõdes ta samas.
Ka sotsiaalministeeriumis hiljuti tutvustatud uuring soolise palgalõhe kohta näitas, et laste olemasolu mõjutab naiste palku negatiivselt, kuid täpsemalt selle põhjuseid ei käsitletud.

Töökohalahenduste pakkuja Reguse ülemaailmsest uuringust selgus, et värskeid emasid värvata soovivate ettevõtete hulk on eelmise aastaga võrreldes viiendiku võrra vähenenud – kui eelmisel aastal oli 44 protsenti ettevõtetest nõus värskeid emasid tööle võtma, siis 2011. aasta alguseks on see protsent langenud 36-ni.

Selver heast inimesest lapse tõttu ei loobu

Selveri personalidirektor Kristiina Palm seevastu ei pidanud mõeldavakski hea inimese tööle palkamata jätmist pelgalt laste olemasolu tõttu. «Selveris töötab üle 2200 naise ning paljudel neist on lapsed.»

Ta lisas, et uute inimeste värbamisel päritakse vaid töö seisukohast olulisi küsimusi.

«Pigem võimaldame noortele vanematele paindlikumat või osalise ajaga graafikut, kui töö iseloom seda lubab. Selveri kogemusel võime öelda, et haiguste tõttu töölt eemalviibimine ei sõltu laste arvust ega vanusest,» sõnas Palm.

Allikas: Analüütik: väikelaste emadest töötab pool, PM