Poliitikauuringute Keskus Praxis esitleb täna Euroopa Vabatahtliku tegevuse aasta raames toimuval messil analüüsi „Vabatahtlike tegevuse majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamine” tulemusi. Analüüs annab vastuse, mis on vabatahtlike pühendatud aja hind rahas ning mis on selle töö sotsiaalne mõju.

Vastvalminud analüüsist selgub, et tasustamata regulaarset vabatahtlikku tööd tegi aastatel 2009-2010 4,5 protsenti Eesti elanikkonnast. Nende inimeste hulk on suurusjärgus 53 700.

Täiendavalt on umbes 2,5 protsenti elanikkonnast tegemas regulaarset vabatahtlikku tööd, mida nad ise vabatahtlikuks tööks ei pea. Samuti osaleb vabatahtlikuna 15 protsenti elanikkonnast ühekordsetel suurüritustel, talgutel või kampaaniatel.

Analüüsi autori Risto Kaarna sõnul näitavad arvutused, et kui vabatahtlikele peaks palka maksma, siis kuluks avalikul ja kolmandal sektoril eelarvelisi vahendeid nimetatud ülesannete täitmiseks ja töö tegemiseks 80 miljonit eurot aastas, mis teeb 0,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist.

Allikas: Analüüs: tasuta vabatahtlikku tööd tegi 53 700 eestimaalast, Õhtuleht