Poliitikauuringute keskus Praxis märkis täna avaldatud analüüsis, et ettevõtjate suhtumine koostöösse teiste ettevõtete ja investoritega on murettekitavalt kehv.

Praxise kinnitusel tuuakse koostöö peamise takistusena välja soov säilitada sõltumatus.

Ühelt poolt leidis ligi kolmandik ettevõtjatest, et nende kapitaliseeritus ei ole piisav tagamaks jätkusuutlik areng.

Samas ei nähtud koostöös siiski võimalust äritegevuse arendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Lisaks peljati, et investori kaasamine tekitab liigseid nõudeid ja kohustusi. Ligikaudu veerand ettevõtjatest polnud nõus ka kasumit jagama.

Peamised mured

Eesti ettevõtjaid kimbutab Praxise kinnitusel peamiselt rahaliste vahendite ja tippspetsialistide nappus. Samuti on ekspordinäitajad halvenenud.

Ettevõtjate hinnangul pärsivad nende tegevust ka majandusolukorrast tulenevad probleemid nagu suur maksukoormus, turu leidmine, arvete tasumata jätmine ja raha kättesaadavus.

Üldise nõrgenenud finantskeskkonna taustal on järjest enam neid ettevõtjaid, kes vajaks ettevõtte äritegevuse arendamiseks lisarahastamist.

Tööturu olukorda hinnates peavad ettevõtjad endiselt oluliseks takistuseks kvalifitseeritud spetsialistide nappust.

Vaatamata tööturu olukorra paranemisele tööjõupakkumise osas pidas eelmisel aastal lausa 70% ettevõtjatest tippspetsialisti leidmist raskeks, 2005. aastal oli see number 46%.

Suurettevõtted ekspordivad enam

Eestis tegutsevatest ettevõtetest 99,9% on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ehk VKE-d, kus töötajate arv jääb vahemikku 0-249.

Nende arv oli 2010. aastal pisut üle 100 000, sh nii äriühingud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Majanduslikult aktiivsete VKE-de arv jääb keskmiselt 70% juurde.

VKE-dest kõige enam on mikroettevõtteid, kus on kuni 9 töötajat. Nende osakaal on viimastel aastatel kasvanud ja ulatus 2010. aastal 93,2%-ni.

Väikeste ettevõtete ehk 10-49 töötajaga firmade arv on kahanenud ning nende osakaal on 5,5%. Keskmise suurusega ettevõtteid, kus töötab 50-249 töötajat, oli vaid 1,1%.

Kuigi 99,9% ettevõtetest on VKE-d, moodustas nende eksport vaid 76% kõigi ettevõtete ekspordist.

Ettevõtete kasumlikkus 2010. aastal vähenes ning puhaskasumit teenis 69% VKE-dest.

Allikas: Analüüs: ettevõtted ei taha teha koostööd, ERR