Minu Eesti analüüsitoimkonna juhi Ain Aaviksoo sõnul pürib mõttetalgutel osalejate suhtarvu poolest esimese koha poole Hiiumaa. Esialgsete andmete kohaselt oli seal mõtlema tulnud 2% täiskasvanud elanikkonnast.

Andmete kogumine maakondadest on veel käimas. Lõplikud tulemused selguvad esmaspäeval, kuid juba praegu on teada, et kokku tuli täna mõtlema registreerunuist 48% inimesi rohkem ehk kokku mõtles enam kui 11 000 osalejat. Esialgsete andmete järgi tegutses 409 ametlikku, 85 omaalgatuslikku ja 16 virtuaalset koda. Välismaistest kodadest mõtles täna 10 koda, 6 kojal on mõtlemine veel ees ja 1 koda mõtles eile. Kokku on välismaiseid kodasid 12 riigis.

„Mina pole ammu kogenud Eestis sellist üksteist toetavat ja asjalikku õhustikku, mis mõttekodades tekkis. Usun, et Eesti kodanikuühiskonna arengus tekkis uus verstapost. Inimesed tajusid isikliku eestvedamise ja koos tegutsemise jõudu,“ ütles mõttetalgute üks eestvedajaid Rainer Nõlvak.

72 osalejaga mõttekoja „Euroopa kultuurikatel 2011“ vanem Mikko Fritze ütles, et sarnaselt üleüldise trendiga oli ka neil osalejaid poole rohkem kui registreerunuid. Fritze sõnul oli nende kojas üheks olulisemaks teemaks pere. Näiteks leiti, et muuta tuleks valimissüsteemi. Üks vanematest võiks saada võimaluse hääletada ka oma laste eest. Nii saaks kolmelapselise pere ema või isa endale neli häält ja see paneks poliitikud juba kindlasti perekesksemalt mõtlema. Fritze sõnul sai püstitatud eesmärgi järgi pea iga nende kojas arutatud mõte endale ka edaspidise eestvedaja.

Mitmel pool otsustati, et kokku tuleb tulla veel ja mõttetalgud võiksid saada regulaarseks ürituseks kogukonnas. Näiteks vabaõhumuuseumis moodustati Vabaõhumuuseumi Sõprade Selts, mille liikmed otsustasid hakata koos käima.

Mõttetalgutel väljakäidud ideed hakavad järgmisel nädalal jõudma talgujuhtide kaudu Minu Eesti veebilehele, kus neid on võimalik vaadata, kommenteerida ning pakkuda abi nende elluviimiseks. Toimkonnale teadaolevalt on paljud täna arutatud mõtted endale juba eestvedajad leidnud, kuid abikäed on alati teretulnud. Samuti annavad ideede teostamiseks soovitusi
erialaasjatundjad ning plaanis on korraldada tekkinud teemade töötoad, et ideedega konkreetsemalt edasi minna. Endast on märku andnud ka nii mõnedki ettevõtted, kes ootavad talgulistelt võimalust talgute korras idee teostamiseks appi tulla.

Minu Eesti mõttetalgute korraldamisega tegeles 157 vabatahtliku toimkonnaliiget, 531 kojavanemat ja üle 400 talgujuhi.

Minu Eesti toimkond tänab kõiki mõtlejaid, kojavanemaid, talgujuhte, skeptikuid ja kaasaaitajaid ilusa päeva eest!

Allikas: Pressiteade: aktiivseimaks mõttemaakonnaks pürib Hiiumaa, Minu Eesti