Poliitikauuringute keskuse Praxis uuring näitab, et 5,4 protsenti Eesti arstidest ja õdedest plaanib lähiaastatel välismaale tööle minna. Nende lahkumise kompenseerimiseks tuleks koolitustellimust suurendada 10 protsendi võrra.

Uuringu autorid nimetavad peamiseks välismaale mineku põhjuseks oodatavat kõrgemat sissetulekut ja paremaid töötingimusi.

Peamiseks takistavaks teguriks välismaale tööle minekul on pere ja kodu Eestis.

Võrreldes praeguse palgaga tahab neljandik välismaal töötada soovijatest saada seal kolm kuni neli korda suuremat netopalka.

Enamik välismaale tööle soovijaist tahaks lahkuda vaid mõneks aastaks; alaliselt soovib seda teha vaid 6,5 protsenti potentsiaalsetest lahkujaist.

Eelkõige soovitakse minna Soome, järgnevad Rootsi, Suurbritannia ja Saksamaa.

Praxise hinnangul tuleb arvestada, et väljaränne juba toimub ning koolitustellimus hakkab tervishoiutöötajate arvule mõju avaldama alles aastate pärast, seega tuleks arstide ja õdede õppekohtade arvu koolides suurendada kohe.

Praxis soovitab väljarände piiramiseks tõsta noorte arstide ja õdede töötasu, sest nende soov välismaale minna on suurem.

Uuringu autorid soovitavad edaspidi teha Tervishoiutöötajate registrisse märge töötamise lõpetamise põhjuse kohta, kuna see annaks ülevaate välismaal või mõnes muus valdkonnas töötavatest arstidest ja õdedest.

Uuringu täistekst avaldatakse esmaspäeva pärastlõunal Praxise kodulehel.

Allikas: 5 protsenti arstidest ja õdedest kavatseb välismaale tööle minna, PM