Moonika Teppo

Haridus ja noored
Analüütik

Moonika alustas Praxises analüütikuna tööd suvel 2022. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis diplomiõppe põhikooli loodusteaduste õpetaja ning magistriõppe bioloogia didaktika õppekaval. Praegu on tal käsil doktoriõpingute lõpetamine haridusteaduses. Oma doktoritöös uurib Moonika põhikooli õpilaste õpimotivatsiooni ja seda mõjutavaid faktoreid loodusainete õppimisel. Doktoritöö väljundiks on empiiriline mudel, mis kirjeldab motiveerivat õpikeskonda 6. ja 9. klassi õpilaste hinngutele tuginevalt.

Moonika on varasemalt töötanud põhikooli loodusainete õpetajana. Lisaks Praxisele on Moonika tööl ka Tartu ülikoolis, kus koordineerib põhikooli loodusainete õpetajate ümberõppeprogrammi, osaleb rahvusvaheliste projektide töös, juhendab magistritöid ning õpetab kvantitatiivset andmeanalüüsi õpetajakoolituse magistriõppe tudengitele.

Võõrkeeltest valdab Moonika inglise keelt ning vähesel määral ka vene ja soome keelt. Vabal ajal meeldib talle reisida, looduses viibida, tantsida, joosta või ujumas käia. Lisaks hobidele leiab Moonika aega lugemiseks ning enesearendamiseks, samuti leiab ta teatrist, kinost, kontserdil või spaast.