Liis Allmäe


Projektijuht
+372 640 8007

Liis töötab Praxise Akadeemias projektijuhina alates märtsist 2019 ning tal on kogemus erinevate suurte arengu- ja koolitusprogrammide korraldamisega. Liisil on Tartu Ülikooli magistrikraad õigusteaduses ning ta on ennast täiendanud ka Tallinna Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimise erialal. Liis täidab Praxises ka töökeskkonnavoliniku rolli ning kuulub pea kõikide ürituste koordineerimise meeskonda, kuna suhtlemine ja organiseerimine on tema lemmiktegevused.

Enne Praxisesse tööle asumist tegutses Liis peamiselt erasektoris, kus ta omandas kogemusi nii tootejuhtimise, kommunikatsiooni, investeerimise kui ka EAS-i EU regionaalarengu projektide eduka läbiviimise kaudu.  Teda ajendas Praxisesse tööle asuma soov rakendada eraettevõtluses kogutud teadmisi ning oskusi ühiskondliku heaolu vajadusi märkavas ja suunavas keskkonnas. Liis räägib inglise keelt, vähesel määral ka soome, prantsuse ja hispaania keelt. Vabal ajal tegeleb ta kõige meelsamini jooga, jooksmise või lugemisega.

Liis Allmäe


Project manager
+372 640 8003

Liis has been working at Praxis Academy as a project manager since March 2019. She is experienced in organizing and managing various major development and training programs. Liis has a master’s degree in law from the University of Tartu and has continued her education as a communications manager at the University of Tallinn. As communicating and organizing are among Liis’ favorite activities, she is active as Praxis’ commissioner for work environment. She is part of the coordination teams of almost all events organized by Praxis. Before joining Praxis, Liis worked mainly in the private sector, where she gained experience in product management, communications, and investment. Liis has successfully conducted several EU regional development projects of Enterprise Estonia. She was motivated to continue her career at Praxis because she wished to apply the skills and experiences she gained in the private sector for the common good in a more attentive environment.

Liis is fluent in English and speaks Finnish, French, and Spanish to a certain degree. In her free time, Liis enjoys yoga, jogging, and reading.