Liis Allmäe


Projektijuht

Liis töötab Praxise Akadeemias projektijuhina alates märtsist 2019 ning tal on kogemus erinevate suurte arengu- ja koolitusprogrammide korraldamisega. Liisil on Tartu Ülikooli magistrikraad õigusteaduses ning ta on ennast täiendanud ka Tallinna Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimise erialal. Liis täidab Praxises ka töökeskkonnavoliniku rolli ning kuulub pea kõikide ürituste koordineerimise meeskonda, kuna suhtlemine ja organiseerimine on tema lemmiktegevused.

Enne Praxisesse tööle asumist tegutses Liis peamiselt erasektoris, kus ta omandas kogemusi nii tootejuhtimise, kommunikatsiooni, investeerimise kui ka EAS-i EU regionaalarengu projektide eduka läbiviimise kaudu.  Teda ajendas Praxisesse tööle asuma soov rakendada eraettevõtluses kogutud teadmisi ning oskusi ühiskondliku heaolu vajadusi märkavas ja suunavas keskkonnas. Liis räägib inglise keelt, vähesel määral ka soome, prantsuse ja hispaania keelt. Vabal ajal tegeleb ta kõige meelsamini jooga, jooksmise või lugemisega.