Kristi Anniste

Sooline võrdsus ja võrdsed võimalused
Analüütik

Kristi liitus Praxise meeskonnaga 2015. aastal. Oma töös keskendub ta peamiselt rände, lõimumise, võrdsete võimaluste, soolise võrdõiguslikkuse ning laste ja perepoliitika teemade analüüsile. Samuti lööb Kristi kaasa Praxise Poliitikalabori müksamisprojektides. Lõimumine ja võrdsed võimalused on Kristit huvitanud juba pikemalt – ka oma varasemas töös Integratsiooni Sihtasutuses puutus ta tihedalt kokku rahvusvähemuste lõimumise ja võrdse kohtlemise valdkonnaga.

Kristil on doktorikraad Tartu Ülikoolist inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal. Doktoritöös pühendus ta rändeuuringutele, analüüsides Eestist väljarännet, väljarännanute lõimumist ning lõimumise ja tagasirände seoseid. Tal põhjalikud teadmised ja kogemus nii projektijuhtimises kui ka uuringute planeerimise, läbiviimise ja analüüsimise vallas. Kristi tunneb end analüütikuna koduselt nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete uurimismeetoditega. Erialaselt on Kristi täiendanud end 2010. aastal Liverpooli Ülikoolis ning 2011. aastal külalisdoktorandina Prantsusmaa Demograafiauuringute Keskuses.

Kristi räägib kõrgtasemel inglise keelt ning mõnevõrra ka vene, hispaania ja prantsuse keelt.