Gerli Paat-Ahi

Tervis
Analüütik

Gerli on töötanud Praxises tervisepoliitika analüütikuna kaheksa aastat ja tal on pikaajaline analüüsikogemus. Tema peamised uurimisvaldkonnad on esmatasandi tervishoid, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet, tervishoiuteenuste rahastamine ja tervishoiutehnoloogiate hindamine, hooldusravi ning muud tervishoiuküsimused. Enne Praxisesse tulekut töötas ta neli aastat kliinilises meditsiinis.

Gerli on hinnanud mitut tervishoiuvaldkonna projekti ja osalenud rahvastikupõhiste küsitlusuuringute tegemises. Ühtlasi on tal pikaajaline rahvusvaheliste projektide kogemus, esmajoones hooldusravi ja tervishoiuteenuste rahastamise valdkonnas. Üle kõige huvitub Gerli teemadest, mis on seotud tervishoiuteenuste võrdse kättesaadavuse ja kvaliteediga.

Gerlil on rahvatervise alal magistrikraad Tartu Ülikoolist, kus ta spetsialiseerus epidemioloogiale ja biostatistikale. Praegu uurib ta rahvatervise doktorantuuris haiglaravi tulemuslikkust ja ressursikulu. Gerli on täiendanud ennast paljudel koolitustel andmeanalüüsi alal, näiteks valdab ta statistikaprogramme STATA ja R, ning tõenduspõhise meditsiini valdkonnas.

Erialaselt valdab Gerli inglise keelt, suhtlustasandil ka saksa ja vähesel määral vene keelt. Viimase aja suurim hobi on Gerlil olnud lennundus.

Gerli Paat-Ahi

Health
Analyst

Gerli has worked in Praxis as a health policy analyst for 8 years. She researches various questions related to healthcare – primary healthcare, the quality, accessibility and financing of healthcare services, assessment of health technology and long-term care system. Before joining Praxis, Gerli worked in clinical medicine for four years.

Gerli has assessed many projects on healthcare and has taken part in implementing population-based surveys. She has experience in international projects, mainly on the financing of healthcare services. The topic that interests her the most is the equal accessibility and quality of healthcare services.

Gerli has a Master’s degree from the University of Tartu where she studied epidemiology and biostatistics. At the moment, as part of her international PhD, she is conducting research on the productivity and costs of hospital treatment. Gerli has taken many courses on evidence-based medicine and data analysis, and can use programming languages STATA and R.

Gerli can speak professional level English, conversational German and basic level Russian. Recently, Gerli has been interested in aviation as a hobby.