Eve Mägi

Haridus
Juhtkonna liige
+372 640 8015
WWW

Eve on hariduspoliitika alal  töötanud Praxises alates 2009. aastast, osaledes erinevates uuringuprojektides eksperdi, analüütiku ja hindajana. Paljude kõrgharidusteemaliste artiklite ja teaduspublikatsioonide autorina on Eve keskendunud eelkõige üliõpilaste kaasamisele formaalsesse ja mitteformaalsesse õppesse; kõrgharidusele ligipääsule ja üliõpilaste töötamisele õpingute kõrvalt. Hindamisvaldkonnas on Eve osalenud õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekava õpperühma hindamiskomisjoni liikmena ning üldhariduse ja noortevaldkonna meetmete vahehindajana. Ta on osalenud noorsootöö seiresüsteemi arendamisel ja rakendamisel.

Hariduseksperdina on Evel pikaajalised kogemused üle-eestilise sihtrühmaga kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute teostamisel. Eve on osalenud mitmetes valdkondade ülestes projektides, uurides näiteks IKT sektori ja ka siseturvalisuse valdkonna tööjõuvajaduse ja hariduse seoseid ning aidanud lõimida soolise võrdõiguslikkuse temaatikat õppeprogrammidesse. Üldharidusvaldkonnas on tal kogemus keskhariduse lõpetajate karjäärivalikute, õppenõustamise ja mitmekultuurilise hariduse teemadel, samuti õppekavaarenduses. Praxise eksperdina on Eve aktiivselt osalenud rändetaustaga laste haridusega tegelevas rahvusvahelises võrgustiku SIRIUS töös.

Eve on osalenud ka koolitustegevuses, sh mitmete ainekursuste ja täiendkoolituste loomisel, disainimisel ja ellu viimisel.

Ta on omandanud kaks teadusmagistri kraadi, esimese rahvusvahelise hariduse erialal USAs George Washingtoni Ülikoolis ja teise Tartu Ülikoolis koolikorralduse erialal. Eve on läbinud TÜ õpetaja koolituse ning töötanud Tartu Rahvusvahelises Koolis õpetaja ja õppekava arendajana. TÜ hariduskorralduse doktorandina uurib Eve õppejõudude teadustöö ja õpetamise seoseid. Ta räägib kõrgtasemel inglise keelt, vähesel määral ka vene ja saksa keelt. Lugemine ja reisimine on Eve lemmikud vaba aja veetmise viisid.

Eve Mägi

Education
Programme manager
+372 640 8015
WWW

Eve has been an education policy analyst at Praxis Center for Policy Studies (Estonia) since 2008. Her main activities include carrying out and managing various types of research and analysis projects, conducting impact evaluation, designing and conducting training courses. While her research interests include international and comparative education, teaching and learning, inclusive education, the research-teaching nexus and education-labour market compatibility, her scope of work has included different education sectors such as basic education, upper secondary education, higher education, adult education, and youth policies.

Eve has comprehensive competence in qualitative research, data analysis and implementation of inter-disciplinary projects such as the study of labour demand and graduates’ employability in the ICT sector or gender equality in teacher training and university curriculum. Eve represents Praxis as a national coordinator within the European policy network on education of immigrant and minority students SIRIUS. Eve has also been involved in initiating and designing several projects on the topic in collaboration with international as well as local partners and produced comparative cross-national analysis on situation and support in migrant education.

Her experiences in the field of evaluations include the evaluation of the implementation of seven European Social Fund measures in the area of work in Estonia; ex-ante evaluation of the EU structural funds in Estonia for the period 2014–2020; assessment of study programmes of teacher training and educational science at Estonian higher education institutions; evaluation of IMPART projects.

Eve teaches courses on international and comparative education as well as gender and education at the University of Tartu. Eve holds an M.A. degree in International Education and Development from George Washington University (Fulbright Scholar) and an M.A. degree in School Management and Mentoring from the University of Tartu. She is a PhD student researching higher education at the University of Tartu. She has a teacher training certificate and her previous professional experience includes working as a teacher and curriculum developer at Tartu International School and working with online training courses at the United States Institute of Peace.