Infoseminar: e- valitsemine  ja e-kaasamine omavalitsustes – Eesti, Rootsi ja Islandi kogemus ja soovitused tulevikuks
AEG: reede, 4.oktoober, kell 14:00-17:00
Koht: Riigikogu Teabekeskus, Toompea 1, Tallinn

KAVA

  • 14.00 Sissejuhatus. Miks on e-kaasamine Rootsi omavalitsustes  päevakorras?

Joachim Ã…ström, Örebro ülikool,  VINNOVA projekti juht.
Rootsi ja Islandi kogemuse tutvustamine: mida on tehtud ja mida saavutatud? Kuidas on kodanikud reageerinud?

  • 14.15 Rootsi kogemus:  e-petitsioonid Haparanda linnas: Tommi Sljunga, Haparanda  linna kaasamise  koordinaator
  • 14.30 Islandi kogemus: Better Reijkavik  – Islandi pealinna osalusportaal. Linna esindaja Hilmar Magnússon ja Gunnar Grimsson, Citizens.is  (e-osaluse lahenduse looja)

Küsimused esinejatele
Eesti kogemuse tutvustamine: näited e-kaasamise lahendustest ja nende õppetunnid

  • 14.50 Tartu linna kogemus:

Kaasav eelarve: esimesed kogemused: Kristina Reinsalu (E-Riigi Akadeemia, projekti nõustaja)

  • 15.10 mobiili-APP “teata probleemist linnale”: Kaupo Kase, KOVTP arendaja

kommentaar: Hillar Loor, Gotland, Fix My Street  ehk “teata probleemist linnale” Rootsis.

  • 15.30  Rahvakogu kogemus:  ühisloome veebi kaudu. Henri Laupmaa Rahvakogu algatusrühmast.

Küsimused esinejatele

  • 16.00 – 16.40 Arutelu: soovitused  e-kaasamise kasutuseks kohalikes omavalitsustes

E-kaasamise eesmärk on anda kodanikele võrdsed võimalused osalemiseks, olla ära kuulatud ja mõjutada otsuseid. Tehnoloogilisi lahendusi on igasuguseid. Mis on siis takistused-pidurid, miks lahendusi kasutusele ei võeta?
Arutelu käigus pakume välja konkreetsed soovitused, mida saab töösse võtta,  kui on poliitikutel soovi pidada dialoogi, ametnikud valmis tegutsema ja kogukond aktiivne.
Mis on VINNOVA projekt?

Praxis osaleb kolme riigi – Eesti, Island ja Rootsi – ühises projektis, mille raames koostati ülevaade e-kaasamise poliitikast ja praktikast.
Võrdlevalt vaadeldi  nii e-kaasamist toetavat keskkonda  kui ka veebilahendusi, mille kaudu inimesed saavad osaleda  poliitikas ja õigusloomes. Juhtumikirjeldused on aluseks analüüsile, mis vaatleb tingimusi ja  eeldusi aktiivseks osalemiseks riigi otsustes. Lisaks analüüsile on projekti partnerid vahetanud praktilist kogemust – näiteks on Rahvakogu veebi aluseks  võetud kood pärit Islandilt, Better Rejkjavik saidilt. Projekti toetab Rootsi arenguagentuur VINNOVA.
Seminarile on vajalik eelregistreerumine: hille.hinsberg@praxis.ee

Seminari ettekanded toimuvad inglise keeles, tõlketa