Esmaspäeval, 14. mail kell 10.00 toimub Radisson Blu hotellis Praxise analüüsi “HIV mõju majandusele ja tööandja roll selle ennetamisel” esitlus.

Analüüs kaardistab hetke riskid, võtab kokku HIVi põhjustatud kahju Eesti majanduskeskkonnale ja ettevõtetele ning esitab soovitused ennetustöö tõhustamiseks. Ettekande teeb Praxise tervispoliitika analüütik Gerli Paat-Ahi.

HIV on muutunud nii Eesti kui teiste arenenud riikide ühiskondades järjest suuremaks probleemiks. Kuigi esmahaigestumuste arv  on viimase viie-kuue aastaga näidanud langustendentsi, suureneb siiski iga aastaga HIVi- ja AIDSi koguhaigestunute arv.

Hinnanguliselt on Eestis ka umbes 4000 inimest, kes ei tea oma haiguse olemasolust. Seetõttu on väga oluline teha igakülgset koostööd ka tööandjatega, kes motiveeriksid oma töötajaid ennast HIVi suhtes testima.