Eesti hindamise ühingul ESTES on hea meel Teid kutsuda osalema teooriapõhiseid hindamismeetodeid tutvustaval koolitusel 2.-4. märtsini 2016 Tallinnas. Koolitus toimub Praxise ruumes (Tornimäe 5).

Kolmepäevase koolituse käigus õpitakse praktiliste tööde käigus kasutama teooriapõhise hindamise meetodeid nagu:

  • protsessianalüüs (process tracing) ehk põhjusliku jada tuvastamine sündmuste ja tulemuste vahel;
  • realismile tuginev hindamine (Realist evaluation), mille käigus hinnatakse programmiteooria toimimist,
  • kvalitatiivne võrdlusanalüüs(Qulaitative comparitive analysis), mis kasutab süstemaatilist juhtumianalüüside võrdlust.

Kursus on mõeldud kõigile neile, kes tegelevad oma igapäevatöös mõju hindamisega ja soovivad tugevdada just kvalitatiivse mõju hindamise metoodika alaseid pädevusi.

Koolitaja Barbara Befani on rahvusvaheliselt tunnustatud teooriapõhiste hindamismeetodite ekspert, kes on avaldanud nii mitmeid teadusartikleid kui praktiseerinud teooriapõhiseid hindamismeetodeid praktikas. Ta on pikaaegne Euroopa Hindamisühingu juhatuse liige. Koolitus toimub inglise keeles. Osavõtt koolitusest on 500 eurot.

Programmiga saab tutvuda siin!

Registreerimine enne 22. veebruari: katre.eljas-taal@technopolis-group.com
Katre Eljas-Taal
ESTES juhatuse nimel