Riigihalduse minister Arto Aas moodustas ekspertkomisjoni, kes hakkab nõu andma kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks ja vastava seaduseelnõu koostamiseks. Komisjoni liikmeteks on pikaaegselt kohaliku omavalitsuse juhtimise teemades tegutsenud ning valdkonda analüüsinud eksperdid ja omavalitsusliitude esindajad.

Praxise esindajana osaleb ekspertkomisjoni töös majanduspoliitika programmijuht Katrin Pihor.

“Hindame kõrgelt valitsuse soovi leida lahendused probleemistikule, mille kriitilist tähtsust Eesti regionaalselt tasakaalustatud arengus  tunnistavad ka omavalitsusjuhid ise,” sõnas Pihor.  “Loodan, et ekspertkomisjoni tööd õnnestub tulemuslikult korraldada ja reformiettepanekud ei sumbu järjekordsesse poliitilisse vastasseisu,” lisas ta.

Praxises oleme teostanud mitmeid regionaalset arengut puudutavaid uuringuid. Nende põhjal  tahame anda oma panuse, et komisjoni töö tulemusena valmiksid kaalutletud ja teadmistele tuginevad ettepanekud Eesti haldussüsteemi ümberkorralduseks, millest võidaksid ennekõike kohalikud elanikud.

Komisjoni kuuluvad Jüri Võigemast (Eesti Linnade Liit), Märt Moll (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Külli Taro (Eesti Koostöö Kogu), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Veiko Sepp (Tartu Ülikool RAKE), Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool, Lääne-Nigula Vallavalitsus), Rein Ahas (Tartu Ülikool), Airi Mikli (Riigikontroll), Mihkel Juhkami (Rakvere linnapea, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit), Neeme Suur (Riigikogu XII koosseisu liige), Rait Maruste (Riigikogu XII koosseisu liige), Katrin Pihor (Praxis), Margus Sarapuu (Riigikantselei), Kalle Küttis (Haridus- ja Teadusministeerium), Sulev Liivik (Rahandusministeerium), Kaia Sarnet ja Väino Tõemets (Siseministeerium).