Eelmise aasta detsembrist kuni tänavu oktoobri alguseni viidi läbi projekt „Kodanikuühiskond Gruusias: Gruusia Ida-Partnerluse platvormi organisatsioonide eestkostesuutlikkuse edendamine“.

Projekti eesmärki oli panustada Gruusia ühenduste suutlikkusse ja võimekusse osaleda poliitikakujundamisel, mille tulemusel nad oskaksid luua ja rakendada omavahelisi suhtevõrgustikke.
Projekti käigus leidsid aset töökohtumised Gruusias, korraldati seminare Gruusia ühendustele, organiseeriti viiepäevane väljaõpe Gruusia juhtivatele kodanikuühiskonna liidritele, loodi eestkosteteemaline teaberuum ning kohtuti Gruusias teiste vajalike ühenduste, ametnike ja poliitikutega.

Kokku toimus eelmise ja selle aasta jooksul kolm seminari: detsembris 2012, märtsis 2013 ja oktoobris 2013.

Projekti raames loodi Gruusia partneri veebilehele alamleht, mis sisaldab koolituste materjale, kasulikke linke eestkoste ja poliitikakujundamise teemadel.

Seminare viisid läbi Annika Uudelepp, Kristina Mänd Praxisest ning Urmo Kübar (EMSL).