Praxis viib sel kevadel Eesti kõrgkoolide üliõpilaste seas ellu rahvusvahelist üliõpilaste eluolu käsitlevat küsitlust EUROSTUDENT. Tegemist on osaga suurest üle-euroopalisest uuringust, mille raames kogutakse 30 riigi üliõpilastelt andmeid nende õpingute, elamistingimuste, sissetulekute, toetuste, kulutuste, töötamise ning välismaal õppimise kohta.

Rahvusvaheline uuring toimub juba kuuendat korda alates 2000.aastast, Eesti osaleb neljandat korda. Uuringu tulemused on sisendiks Euroopa Komisjonile, aga ka osalevatele riikidele kõrghariduse sotsiaalse mõõtme hindamisel ja arendamisel. Eesti uuringu rahastajaks on  Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti analüüs valmib 2017. aasta sügisel ja rahvusvahelised tulemused 2018. aasta kevadel.