See aasta on nimetatud Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks. Aasta üldeesmärk on edendada ja toetada kogemuste ja heade tavade vahetamise kaudu liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kodanikuühiskonna jõupingutusi luua Euroopa Liidus vabatahtliku tegevuse jaoks soodne keskkond.

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta avavad Siseministeerium ja Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus 26. jaanuaril 2011 Foorumiga Tallinnas KUMU auditooriumis.

Avafoorumil selgitatakse vabatahtliku tegevuse aasta tagamaid, eesmärke, sõnumeid, plaani võetud tegevusi ja mis peamine – osalemisvõimalusi. Kõnelevad inimesed, kes vabatahtliku tegevusega, selle arendamise ja juhtimisega seotud. Ettekannetele järgneb diskussioonblokk, kus vabatahtliku tegevuse aktuaalsetel teemadel arutleb ka Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp.

Vabatahtliku tegevuse uurimist ja selle tähtsuse rõhutamist väärtustab ka Praxis. Vabatahtlikul tegevusel on oluline roll iga demokraatliku ühiskonna arengus: vabatahtlik tegevus soodustab kodanikuaktiivust; vabatahtlikud tõstavad kodanikuühenduste suutlikkust ja teenuste kvaliteeti, vabatahtlikul tööl on märkimisväärne sotsiaalmajanduslik panus ja väärtus.

Programmiga saab tutvuda Vabatahtlike Värava kodulehel.