Tervisepoliitika analüütik Priit Kruus teeb homme ettekande Euroopa Tervishoiukorralduse Assotsiatsiooni (European Health Management Association) Bernis toimuval aastakonverentsil “Public health care: who pays, who provides?” jätkusuutliku rahastamise paralleelsessioonis.

Euroopa Tervishoiukorralduse Assotsiatsiooni eesmärk on suurendada tervishoiu juhtimise võimekust ja kvaliteeti Euroopas ning see liidab üle 160 organisatsiooni 30 riigist.

Kruusi ettekanne “Possibilities for Sustainable Financing of the Estonian Social Insurance System” põhineb Praxise hiljuti läbiviidud uuringu “Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused” tulemustel.