Euroopa Liidu liikmesriikide arv on viimastel aastakümnetel kõvasti suurenenud ja muutunud mitmekesisemaks, seetõttu on aina raskem hinnata kokkuvõtlikult riigi meetmete mõju kodanike elule. Üks viis selle keeruka ülesande lahendamiseks on rühmitada riigid elukvaliteedi seisukohast oluliste näitajate alusel.

Aruandes “Riikide tüpoloogia väljatöötamine elukvaliteedi analüüsimiseks Euroopas“ on püütud koostada erinevaid tüpoloogiaid, mis keskenduvad elukvaliteedile kui mitmemõõtmelisele kontseptile.

Sisukokkuvõttega on võimalik lähemalt tutvuda eesti keeles siin.
Täismahus aruanne on kättesaadav inglise keeles siin.

Eurofound varustab valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega. Fondi veebilehelt www.eurofound.europa.eu on kättesaadavad Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kohta käivad uudised ning uurimisraportid nii töötingimuste, kollektiivsete töösuhete kui ka struktuurimuudatuste kohta.

Praxis on Eesti korrespondent Eurofoundi võrgustikus andes Eesti kohta käivat sisendit töötingimuste, kollektiivsete töösuhete ja struktuurimuudatuste kohta erinevates sektorites ja eluvaldkondades.