Kutseõppeasutuste lõpetajate seast leiab piisaval hulgal vajalikke töötajaid vaid kolmandik ettevõtetest, nii selgus mõttekeskuse Praxise täna esitletavast uuringust. Riigikantselei tarkade otsuste fondist tellitud uuring annab ülevaate Eesti tööandjate arvamusest kutseõppeasutuses hariduse saanud töötajate kohta.
Riigikantselei poolt tellitud uuringust selgub, et tööandjad seostavad pädeva tööjõu nappust eelkõige kutsehariduse mainega. “Riigilt oodatakse kutsehariduse populaarsuse tõstmist ja suuremat sekkumist noorte haridusvalikute kujundamisse karjäärinõustamise kaudu,” võtab ettevõtjate seisukohad kokku Praxise analüütik Mihkel Nestor. Eksperdi sõnul on just tööjõupuudus üks peamiseid põhjuseid, miks ettevõtjad kutseharidusse kriitiliselt suhtuvad.
Paljude ettevõtjate jaoks on mureks kutseõppeasutuses õppima asuvate noorte üldine vähene võimekus ja motiveeritus valitud erialal õppida ja tööle asuda, tõdeb Nestor ja lisab, et ettevõtjad on valmis täiendama kutsekoolide õppurite erialaseid oskusi, kuid mitte sotsiaalseid hoiakuid.
Kuna paljudel tegevusaladel valitseb tööjõupuudus, siis võtavad ettevõtted väga tõsiselt praktikantide värbamist. “Kui majanduskriisi aastatel kurdeti praktikakohtade vähesuse üle, siis hetkel on paljud tööandjad valmis vastu võtma rohkem praktikante, kui neile koolidest saabub,” sõnab mõttekoja analüütik ja märgib, et andekatel ning tegusatel kutseõppeasutuste õpilastel on peale õpingute lõpetamist võimalik leida praktika abil ka tasuv töökoht.
Uuringu kohaselt on kutseõppeasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö peamine takistus kummagi osapoole vähene algatusvõime. “Tegevusaladest on koostöösuhete hoidmisel edukamad need, kus ettevõtteid esindab tugev ja aktiivne erialaliit,” märgib Nestor. “Tegevusaladel, kus erialaliit nii tugev ei ole või puudub, põhineb koostöö isiklikel kontaktidel. Ettevõtted, kellel need puuduvad, tunnevad end kutsehariduse arendamisel kõrvalejäetuna,” selgitab ekspert olukorda.
Eestis on 41 kutseõppeasutust, neist enamik on riigikutseõppeasutused. Kutseõppeasutustes õpib kokku veidi enam kui 26 000 õpilast. Neist enamik omandavad kutsekeskharidust (14 100) ning kutseharidust keskhariduse baasil (10 600).
Ettevõtete ja koolide koostöö parandamiseks korraldab mõttekoda täna Praxise Mõttehommiku “Millist kutseharidust on tööandjatel vaja ja millist kutseharidust on kutsekoolidel pakkuda?”. Üritusel tutvustatakse uuringu tulemusi tööandjate rahulolu kohta Eesti kutseharidusega ning arutatakse, kuidas koolide ja ettevõtete koostööd senisest paremini korraldada.
Mõttehommikut korraldatakse koostöös Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Üritusest osavõtt on kutsetega.
Uuring “Muutuva tööturu väljakutsed kutseharidusele” valmis Riigikantselei tarkade otsuste fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel. Kokkuvõttega saab tutvuda siin.
Uuringu lõpptulemused koos mõttehommikult saadud soovitustega on alates 26. juunist 2013. a leitavad Riigikantselei veebilehelt.