Euroopa Komisjon ootab häid sotsiaalse innovatsiooni ettepanekuid, mis aitavad inimestel saada tööd või pakuvad välja uusi töövorme.  Esita oma lahendus või hea kandidaat, kui tead kedagi. Tähtaeg on 21.12.2012.

Rohkem kui 25 miljonil eurooplasel ei ole tööd. Lisaks sellele on paljud töökohad väikesepalgalised või ei näe inimesed tööturul võimalusi – mõnikord soo, vanuse või puude tõttu. Konkursi raames kutsutakse kõiki eurooplasi üles leidma lahendusi uute töövõimaluste loomiseks või parema töö leidmiseks. Tööpuuduse ja vaeghõivega leppimine oleks hoolimatu ja pillav, kõrge töötuse mõju heidab tulevasteks aastateks varju majandusele ja meie ühiskonnale.

1. oktoobril 2012 algatatud konkurss hõlmab väljavalitud tööde puhul olulist mentorluse mõõdet. Kolm (esilagne maksimaalne määr) parimat ettepanekut saavad 2013. aasta maikuus igaüks auhinnaks 20 000 eurot. Järgmine konkurss korraldatakse 2014. aastal.