Kuidas majandust uuesti kasvama saada?  Ühe lahendusena näevad erakonnad  maksupoliitilisi meetmeid.

Praxis  analüüsis erakondade maksupoliitilisi lubadusi  lähtuvalt sellest, kuidas need mõjutaksid maksusüsteemi tervikuna.  Analüüsiti kõigi eelmistel Riigikogu valimistel saadikukohti saanud erakondade –  Eestimaa Roheliste, Eestimaa Rahvaliidu, Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisplatvorme. A

nalüüsi põhjal on  välja  toodud erisused, mis  peaksid aitama valijal erakondi võrrelda vastavalt oma eelistustele. 2011. aasta Riigikogu valimistel on maksuteemad valimisprogrammides kooskõlas erakondade üldisema maailmavaatega.

Kes soovivad maksusüsteemi poolt suuremat ümberjaotust jõukamatelt vaesematele või linnapiirkondadelt maapiirkondadele võiksid eelistada Sotsiaaldemokraate, Keskerakonda või Rahvaliitu. Kes soovivad kõrgepalgalistele madalamat maksukoormust, kuid kõrgemaid aktsiise, võiksid eelistada Reformierakonda või IRL-i.

Kes soovivad maksusüsteemi suuremat rolli majanduse stabiliseerimisel, võiksid valida praeguseid opositsioonierakondi: Keskerakonda, Sotsiaaldemokraate, Rahvaliitu või Rohelisi. Kes soovivad pigem lihtsamat, eranditeta maksusüsteemi, võiksid eelistada Reformierakonda või IRL-i. Kes soovivad kõrgemat kapitali maksustamist, võiksid eelistada Sotsiaaldemokraate, Rohelisi või Rahvaliitu.

Enamik erakondi peavad oluliseks  üldise maksukoormuse langetamist kui Eesti majanduse elavdamise mõjurit. Valijat aga huvitab, kes kannab suurima maksukoorma – kas ettevõtjad, töötajad või tarbijad, kas jõukamad või madalama palgaga inimesed? Paraku pole see platvormides lõpuni selge. Samuti pole selgelt esile toodud  eesmärke, mida ühe või teise maksumuudatusega saavutada tahetakse.

Teiseks on paljud maksulubadused jäänud  konkreetsete numbriteta. Kolmandaks tekib küsimus, mis ajaks lubatud muudatused maksusüsteemis ellu viiakse.

Nii madala kui kõrge maksukoormuse korral saab majandus kasvada nii kiiresti kui ka aeglaselt, olulisem on, mida maksurahaga tehakse.  Kui riigil jääb maksudest laekuvat tulu vähemaks , siis millistest teenustest või toetustest me ilma jääme? Loodame lahendusi kuulda valimisdebattides.

Analüüsiga saab tutvuda Praxise kodulehel. Praxis jälgib Riigikogu 2011. aasta valimisi ja uue koalitsiooni tööd valitsuse tegevusplaani elluviimisel. Analüüsi valmimist on toetanud Open Society Foundations.