Elisabeth Kendrali

Education
Analyst

Elisabeth joined Praxis in autumn 2020. Her research interests include education, mental health and political behaviour, but also the experiences of marginalised groups and their inclusion in knowledge production.

During her undergraduate studies in Psychology at the University of Tartu, Elisabeth studied at Ghent University and at Eötvös Loránd University in Budapest. She has an MSc in Social Psychology from the University of Edinburgh where she investigated the initial motivational processes in radicalisation. Elisabeth uses R and has experience in both quantitative and qualitative data analysis.

She has participated in various training courses for youth workers and has worked at Hungarian NGOs active in non-formal education and social inclusion of young people. Besides equipping Elisabeth with creative methods for working with groups, this provided her experience in designing and facilitating workshops and trainings.

Elisabeth Kendrali

Haridus
Analüütik

Elisabeth liitus Praxisega 2020. aasta sügisel. Lisaks hariduspoliitikale kuuluvad Elisabethi uurimishuvide hulka inimeste poliitilist käitumist mõjutavad tegurid, vaimne tervis ning marginaliseeritud gruppide kogemused ja kaasamine teadmiste loomisesse.

Psühholoogiaõpingute jooksul Tartu ülikoolis täiendas Elisabeth end ka Ghenti ülikoolis ja Eötvös Lorándi ülikoolis Budapestis. Tal on magistrikraad sotsiaalpsühholoogias Edinburghi ülikoolist, kus ta uuris poliitilist aktivismi ning radikaliseerumisega seotud motivatsioonilisi protsesse. Elisabeth valdab Ri ning tegeleb Praxises nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete uuringutega.

Enne Praxisega liitumist töötas Elisabeth erinevate Ungari vabaühenduste juures mitteformaalse hariduse ja sotsiaalse kaasatuse teemadega, mis on andnud talle lisaks loomingulistele grupitöö meetoditele ka töötubade ja koolituste disainimise ning läbiviimise kogemuse.