Sel nädalal viibivad Moldovas Eesti e-tervise eksperdid, et nõustada e-konsultatsiooni teenuse loomist. Kui Eesti digilugu algselt e-konsultatsiooni lahendust ei hõlmanud ja seda funktsionaalsust hakati arendama hiljem, siis Moldova püüab juba praegu, kui nende infosüsteemi alles ehitatakse, mõelda ka täiendavate teenuste peale, mis e-tervise kasu suurendaksid.

Praxise analüütiku Priit Kruusi sõnul annab e-konsultatsioon võimaluse süsteemseks perearsti ja eriarsti vaheliseks suhtluseks. „Perearst suunab infosüsteemi vahendusel spetsiifilist terviseprobleemi puudutava küsimuse eriarstile ning eriarst hindab detailse info põhjal, mida perearst edasi peaks tegema või kas patsient tuleks kutsuda haiglasse,“ märkis Kruus. Eriarst nõustab, milline peaks olema järgmine samm raviplaanis ning kogu info talletub, et seda saaks ka tulevases ravitöös kasutada.

Moldova perearstide ühenduse juhi professor Ghenadie Curocichin’i sõnul aitaks selline teenus suurendada patsientide usaldust perearstisüsteemi vastu, sest spetsialisti arvamus on paremini kättesaadav. „Võimalus saada konsulteeritud abi oma kodukohas on patsiendile mugavam ning säästab ka raha,“ tõi Curocichin näite positiivsest mõjust.

Curocichini hinnangul vajab Moldova tervishoiusüsteem kiiremini uusi teenuseid nagu e-konsultatsioon või ka digiretsept. „Alustasime äsja digiloo juurutamisega ning tahame Eesti kogemusest õppides kiiresti edasi liikuda teiste teenuste loomiseni,“ tõdes Moldova ekspert.

E-teenuseid ei saa luua ilma sellega seotud tervishoiu osapooli kaasamata. Seetõttu korraldataksegi Moldovas töötuba, kus e-konsultatsiooni teenuseprotsess koostöös perearstide, eriarstide, IT-ettevõtete ja riigi esindajatega igast küljest läbi mõeldakse. Kohapeal konsulteerivad Moldova kolleege Eesti e-tervise eksperdid Peeter Ross (TTÜ), Ain Aaviksoo (HealthIN OÜ) ja Priit Kruus (Praxis).

Projekti veab mõttekeskus Praxis ning Moldova-poolne partner on sealne perearstide ühendus. Projektitegevusi kaasrahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Koostöö Moldovaga tervishoiuvaldkonnas on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Mitmed Eesti riigiasutused ja vabaühendused on aitamas kaasa Moldova tervisesüsteemi arengule, et kiirendada värskelt ELi vabakaubandus- ja koostööleppe sõlminud riigi arengut ja taaslõimumist Euroopa kulutuuriruumiga.