Avatud Valitsemise Partnerlus (AVP) tõi sel teisipäeval ja kolmapäeval Brasiliasse kokku 55 riigi esindajad, kes programmis osalemiseks oma tegevuskava esitavad. AVP ümarlaud on AEFis koos käinud juba sügisest. Eesti vabakonda esindavad AVP ümarlaua juht Liia Hänni e-riigi Akadeemiast ning Praxisest Hille Hinsberg OSF mõttekodade võrgustiku  esindajana. Loe siit, mida arvab Liia Hänni ja siit, millised on kümmekond lubadust, mida valitsus tahab täita.

Vabariigi Valitsus on teinud otsuse ühineda rahvusvahelise AVP algatusega, mis aitab Eestis edendada  avatud ja ühiskonda  kaasavat valitsemisviisi. See on kahesuunaline väljakutse nii valitsuse esindajatele kui ka kodanikuühendustele. Rahvusvahelises AVP tegevuskavade ettevalmistuses  on juhtiv roll küll valitsustel, kuid protsessis osalevad ka iga riigi kodanikuühendused. Rahvusvaheline koostöö kodanikuühenduste vahel võimaldab võrrelda erinevate riikide tegevuskavasid, luues sellega parema  võimaluse  hilisemaks koostööks AVP võrgustikus.

Brasilia konverents on ülemaailmne kokkutulek AVP algatusega liitunud organisatsioonidele ja ekspertidele. Osalevad nii riikide kõrgetasemelised delegatsioonid (Eesti  delegatsiooni juhib välisminister Paet) kui ka eri riikidest valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühendusi.  Konverentsi  põhitelg on riikidevahelises infovahetuses, võrdluses ja õppimisvõimalustes. See on suurepärane võimalus, et esitleda e-Eesti lugusid ning loodud rakendusi avalikest e-teenustest kuni avatud õigusloomeni. Hille  jagab  konverentsil omandatud infot, muljeid ja kontakte Eesti ja Euroopa AVP võrgustikus.