Värske Praxise poliitikaanalüüs “Residentuur Eestis – kuidas edasi?” võtab luubi alla Eesti arstide residentuuriõppe. Teadaolevalt on tegu esimese põhjaliku analüüsiga, kus residentuuri käsitletakse terviklikult, erialade üleselt. Kuigi tervishoiu osapooled on residentuuri süsteemiga üldiselt rahul, toob analüüs välja mitmeid põhimõttelisi ja reageerimist vajavaid kitsaskohti.

Analüüsi autori, Praxise tervisepoliitika analüütiku Vootele Veldre sõnul on peamiseks probleemiks residentuuriõppe ebaühtlus: „Õppe ja juhendamise kvaliteet, praktika ja teooria tasakaal, residentuurikogemus ning pädevuste hindamine võib erialade, tsüklite, baasasutuste ja nende üksuste lõikes oluliselt erineda. Meil on asutusi ja üksuseid, kus eriarstiks spetsialiseeruv resident saab suurepärast õpet. Ent teisalt on näiteid, kus osa residendi õpiajast on läinud sõna otseses mõttes raisku.“

Analüüsi järelduste kohaselt tuleks välja töötada residentuuri miinimumstandardid, mis määratlevad baastaseme, millele iga residendi kogemus peaks vastama. Samuti peaks täpsemalt sisustama juhendamise mõiste – praegu on igal baasasutusel võimalik ise määratleda, mida residendi juhendamine endast kujutab. Tarvis on ka vähendada residentuuri administratiivset jäikust. „Näiteks võiks pakkuda residentuuris osakoormusega õpet, et luua senisest paindlikumad õppimistingimused lapsevanematele, teadustööd tegevatele ja teistele paindlikkust vajavatele residentidele,“ tõi Vootele Veldre välja mõned analüüsi soovitused.

Uuringu tellija, Eesti Nooremarstide Ühenduse (ENÜ) esindaja Rille Pihlaku sõnul teavitavad residendid neid pidevalt küll probleemidest, kuid üksikjuhtumite põhjal on raske hinnata, kas tegemist on süsteemse või ühe baasasutuse probleemiga ja millised on probleemide juurpõhjused. “Leidsime, et residentuur tervikuna vajab sõltumatu osapoole hinnangut, mis lähtuks rahvusvahelistest standarditest. Loodame analüüsitöö tulemustega pakkuda residentuuri korraldavale Tartu Ülikoolile ja õpet rahastavale sotsiaalministeeriumile toetuspunkte, kuidas parandada õppekvaliteeti residentuuris.”

Valminud poliitikaanalüüs on üks uuringu „Arstide residentuuriõppe hindamine“ tulemustest. Eelkõige toetub poliitikaanalüüs sel aastal toimunud veebiküsitlusele residentide, residentuuri värskelt lõpetanute ja residentide juhendajate seas.  Poliitikaanalüüs peegeldab residentuuri olukorda Eestis ning juhib tähelepanu alternatiivsetele valikutele residentuuriõppe korraldamisel ja kvaliteedi parandamisel.

Analüüs on esimene tulemus Eesti residentuuriõppe hindamisest, mida viib ENÜ tellimusel läbi mõttekoda Praxis.

Poliitikaanalüsi terviktekstiga saab tutvuda siin.  Samuti on avaldatud lisaks põhianalüüsile mahukas, ca 180-leheküljeline lisa, milles sisalduvad selle aasta alguses toimunud veebiküsitluse käigus kogutud kvalitatiivsed andmed.