Siriuse projekti raames toimub Vilniuses 3.-4. novembril Baltimaade ministeeriumite vahelise koostöö teine ümarlaud, mis keskendub seekord tagasipöördujate haridusega seotud küsimustele, mh Leedu selleteemalise strateegia rakendamise mõju hindamisele. Eelmisel juunikuisel kokkusaamisel käsitleti aga rändetaustaga õpilastega seotud poliitikat. Peagi valmib ka poliitikaülevaade Balti riikide rändetaustaga õpilaste haridust võrdlevalt. Praxise hariduspoliitika eksperdid osalevad Siriuse projekti töös.

DSCN3744