Andres Võrk rääkis 20. jaanuaril Eestit külastanud Taani parlamendi rahanduskomisjonile majanduskriisi mõjudest Eesti sotsiaalsele olukorrale ning sotsiaalpoliitikale.
Analüütik rõhutas, et makromajandusliku edu kõrval ei tohi tähelepanuta jätta kriisi ajal kasvanud sotsiaalseid probleeme: töötus, inimeste lahkumine tööturult, vaesuse kasv ning tervena elatud eluaastate vähenemine. Samas tõi ta välja, majanduskriis aitas käivitada mitmed olulised reformid pensionisüsteemis, tööturul ja tervishoius.