Lauri Leppik osales Praxise eksperdina Euroopa tööhõivestrateegia vastastikkuse õppimise programmis (mutual learning program of the european employment strategy).

Selle raames analüüsiti Austria koondamishüvitiste reformi ning kaaluti sellise reformi läbi viimise otstarbekust teistes riikides.

Programmi raames valmis lühike raport ka reformi sobivusest Eesti konteksti. Programmi kohta lähemat infot saate programmi veebilehelt.