Kui suur osa Eesti elanikkonnast tegeleb vabatahtliku tegevusega? Milliste tegevustega on vabatahtlikud seotud? Mis motiveerib olema vabatahtlik? Neile ja teistele küsimustele vastuse saamiseks tellisid regionaalministri valitsemisala ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital uuringu “Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013”.
Tegemist on nelja aasta eest valminud uuringu kordusuuringuga, kus arvestatakse vahepeal vabatahtliku tegevuse maastikul toimunud muudatustega – alates kodanikualgatuse Teeme Ära tekkimisest ja lõpetades sisejulgeoleku vabatahtlikkuse silmnähtava kasvuga.
Uuringu eesmärk on anda ülevaade vabatahtlikus tegevuses osalemisest Eestis ja selle muutumisest. Lisaks võimaldab uuring tõhusamalt kujundada vabatahtliku tegevuse poliitikat. Uuringus võrreldakse ka vabatahtlikus tegevuses osalemise ulatust ja viise teistes riikides toimuvaga, et vajadusel teiste kogemustest õppida.
Uuring “Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013” valmib 2014. aasta veebruaris ja seda viib läbi SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.