Sel nädalal algab arstitudengite ja noorarstide küsitlusuuring eesmärgiga koguda teavet arstitudengite, residentide ja TÜ arstiteaduskonna hiljuti lõpetanute erialase tööga seotud hoiakute ja ootuste kohta (sh kavatsuste kohta minna tööle välismaale). Küsitlus on osa tervishoiusektori juhtumianalüüsist, mida viiakse läbi laiema One Baltic Sea Region talendipoliitikat käsitleva uurimistöö raames. Vastama oodatakse TÜ arstitudengeid ning arstiteaduskonna lõpetanuid, kelle lõpetamisest ei ole möödunud enam kui 3 aastat. Küsitlustulemusi tutvustatakse laiemale avalikkusele hiljemalt 2014. aasta esimeses pooles.