Praxise ja Balti Uuringute Instituut korraldavad koostöös vähemalt 150 inimesele kokku kuus aruteluseminari Tallinnas, Harjumaal, Tartus ja Ida-Virumaal. Arutelud toimuvad inglise ja vene keeles. Arutelude fookuses on lõimumispoliitika eesmärgid ja kitsaskohad, tööturg, haridus ning võrdne kohtlemine ja sallivus. Arutelude tulemustest valmib kolmes keeles ka kokkuvõttev raport.

Projekti eesmärk on kaasata Eestis elavad Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega elanikud Eesti lõimumispoliitika kujundamisse. Lisaks kaasatakse aruteludesse ka Eesti kodakondsusega inimesi ja erinevaid valdkonna spetsialiste.

“On oluline, et Eestis elavad teiste riikide kodanikud nagu näiteks Venemaa kodanikud, aga ka hiljuti siia saabunud sisserändajad, saaksid kaasa rääkida teemadel, mis puudutavad nende igapäevaelu ning et nende arvamus jõuaks ka reaalselt otsustajateni,”  märgib projekti üks eestvedajaid Kristina Kallas Balti Uuringute Instituudist. “Lõimumistegevuste planeerimisel on vajalik küsida inimeste käest otse, millised on olnud probleemid Eestisse integreerumisel ja seda eesmärki need lõimumisarutelud täidavadki,” lisab Kallas.

Arutelud on oluliseks sisendiks ka uuele Eesti lõimumiskavale, mis hakkab kehtima 2014. aastal.

Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest “Eesti lõimumiskava 2008-2013” raames.