Praxis, Lastekaitse Liit ning Eestimaa Looduse Fond asuvad laste ning kohalike kogukondadega koostöös arendama osaluspõhist uurimist.  

Praxise soolise võrdõiguslikkuse ning haridusanalüütikute eestvedamisel käivitub projekt, kus kaasuurijatena löövad kaasa kaks gruppi, kes muidu igapäevaselt sotsiaalteadusliku uurimistööga ei tegele: kinniste lasteasutuste noored ning metsatööstuse õiglasest üleminekust mõjutatud kogukonnad.  

Projekti üks eestvedajatest Elisabeth Kendrali selgitas osaluspõhise uurimise põhimõtteid: “Kellel on õigus uurida või teadust teha? Leidub mitmeid kaasamis- ja osalusalgatusi, aga meid huvitab selline uurimine, kus uurijate ja uuritavate vahelised suhted pööratakse niivõrd ringi, et inimesed saavad võimaluse uurimise kõigis etappides kaasa rääkida.” 

Projekti eesmärgiks on tugevdada demokraatlikku kultuuri, tõstes Eesti kodanikuühenduste võimekust koos oma kogukondade ja sihtrühmadega nende olukorra kohta teadmisi luua.  

Lastekaitse Liidu projektijuhi Annika Silde sõnul seisab Lastekitse Liit tihti laste õiguste ja huvide kaitsmisel küsimuse ees, kuidas laste ja noorte hääl kuuldavaks muuta. “Lihtne vastus sellele on, et tuleb anda “mikrofon” nende kätte! Ülekantud tähenduses – lapsed ja noored on kõik oma elu parimad eksperdid ja neis endis on nii palju potentsiaali, et ise olla uurijad ning leida kitsaskohtadele lahendused,” lisas Annika.  

Eestimaa Looduse Fondi jaoks on oluline paremini mõista, kuidas õiglase ülemineku protsess eri kogukondi mõjutab. “Rohekokkulepet on võimalik edukalt läbi viia vaid siis, kui on tagatud õiglane üleminek vähem saastavale majandusele. See omakorda tähendab, et mitmekesistatakse ning ajakohastatakse puudutatud piirkondade majandust ja luuakse uusi võimalusi tööhõiveks. Selleks, et õiglase ülemineku protsessi planeerida, on vaja väga hästi teada, kuidas see inimesi mõjutab. Lootus on suur, et saame tänu projektile selles osas oluliselt targemaks!” ütles Liis Kuresoo Eestimaa Looduse Fondist. 

Aktiivsete Kodanike Fondi rahastatud projektis korraldame pooleteise aasta jooksul lisaks kahele osaluspõhisele uuringule ka koolituse vabaühendustele ja riigiametnikele, et tõsta vabaühenduste võimekust oma töös osaluspõhiseid uuringuid kasutada ning soodustada osaluspõhiseid uuringuid võimaldavate hanketingimuste ja muude rahastusvõimaluste loomist.  

9.-10. märtsil 2023 toimuvad koolitused vabaühenduste ja avaliku sektori esindajatele. Broneeri oma kalendris need kuupäevad! Täpsemat infot jagame peagi. Lisaküsimuste korral võta ühendust liina.jarviste@praxis.ee.

Loe projekti kohta lisaks Praxise kodulehelt.