Kuidas oleks Eesti inimesed tervemad ja hoitumad?
Uurime koos välja – Praxis otsib tervisevaldkonna analüütikut! 

Meie ootused sinule? Magistri- või doktorikraadi tervise, sotsiaalteaduste või majanduse valdkonnas, kogemus tervise, tervisepoliitika või hoolekande valdkonnas, kogemus projektide elluviimises, valdad kvantitatiivseid analüüsimeetodeid, oled meeskonnamängija ning meisterlik kõnes ja kirjas nii eesti kui inglise keeles. 

Kasuks tuleb, kui valdad kvalitatiivseid analüüsimeetodeid, oled vilunud STATA, Ri või muu analüüsitarkvara kasutaja, omad kogemust europrojektidega, oled läbi viinud mõju-uuringuid ning oled kursis valdkonna rahvusvaheliste uuringutega. 

Töö sisu hõlmab poliitikaanalüüside tegemist, sekkumiste kujundamist ja hindamist ning aegajalt mitme projekti juhtimist. Teinekord toimub töö valdkondade üleselt. 

Pakume tähtajatut lepingut, töö koha, aja ja koormuse osas oleme paindlikud. Tööd saab teha meie kontorites Tallinnas ja Tartus, kus sind ümbritsevad inspireerivad ja toredad kolleegid. Praxise alustavate analüütikute palgavahemik on 1500–2000 eurot brutos, kogemustega analüütikutel kuni 2500 eurot. 

Kandideerimiseks saada 6. juuniks oma CV ja motivatsioonikiri Mariliis Öerenile (mariliis@praxis.ee). Viimase võid asendada ka lühikese videoga. 

Väärtustame mitmekesisust ja ootame kõiki sõltumata soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Vajadusel kohandame erivajadustele sobivaks nii töökoha kui ka värbamisprotsessi enda.