Tööealistest inimestest 32 500 on püsiv töövõimetus tuvastatud mõne vaimse tervise häirega seonduvalt

Täna avalikustatud Praxise analüüs toob välja, et kolmandik ligi 100 000 töövõimetuspensionärist kannatab mõne psüühika- või käitumishäire all. Seetõttu on töövõimereformi kavandamise kontekstis äärmiselt oluline pöörata tähelepanu ka nn mittefüüsilisele töökeskkonnale ja inimeste psüühikaga seotud aspektidele. “Kui viimase aja avalikus ja poliitilises debatis on enam räägitud nö klassikalistest puuetest, iseloomustab enamikku töövõimetuspensionäridest hoopis mõni krooniline tervisehäire … Jätka Tööealistest inimestest 32 500 on püsiv töövõimetus tuvastatud mõne vaimse tervise häirega seonduvalt lugemist