20. aprillil Tallinnas toimuval Noorteseire konverentsil tutvustatakse uut Noorteseire aastaraamatut, mille teemaks on noorte toimetulek tööturul. Aastaraamatuga jätkatakse “Noortemonitor 2009” kogumikuga alanud noorte eluolu käsitlevate väljaannete avaldamist. Seekordne kogumik koondab endas analüüsiülevaateid ja artikleid, mis avavad noorte tööturule sisenemisega seotud küsimusi nii tööturuvalmiduse tagamise kui ka töötingimuste ja tugimeetmete seisukohalt.

Noored on tööturule sisenemisel üks enim haavatavaid ühiskonnagruppe. Sageli eeldavad tööandjad varasemat töökogemust, mida noortel ei ole pakkuda. Kui aga töökogemuseta tööd ei leia, satutakse suletud ringi. Üha enam tööandjaid tõdevad, et tööjõu nõudlus kandub lihttööjõult oskustööjõule. Seega erialase ettevalmistuseta ja töökogemuseta noortel muutub töö leidmine järjest raskemaks. Nii on kriisiperioodil saanud Eestist üks kõrgeima noorte tööpuuduse määraga riike Euroopas.

Noorteseire konverentsil on teemadeks on nii õpingute ja töötamise ühildamine; kõrgkoolilõpetajate edukus tööturul ning tööandjate ootused noortele; kui ka noorsootöö roll ja noorte osalemine tööturuteenustel. Konverentsi ettekandjate ja diskussantide seas on Riigikogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Praxise, Eesti Töötukassa, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad ning ettevõtjad. Aruteluringis, mida juhib Urmas Vaino, püütakse leida vastuseid, kuidas erinevad osapooled saavad noorte töötuse probleemi lahendamisel abiks olla?

Konverents toimub 20. aprillil 2011 kell 10.30-15.30 Nordic Forum hotellis (Viru väljak 3, Tallinn) ruumis Capella.

Konverentsile on oodatud nii noortepoliitikaga seotud otsustajad, noortega tegelevad spetsialistid, noored, noorteorganisatsioonide esindajad, teadus- ja arendusasutused ning ajakirjanikud. Kuna osalejate arv on piiratud, siis palume Teil registreerumiseks täita ankeet Konverentsil osalemine on tasuta ning kõik konverentsikülastajad saavad äsjailmunud Noorteseire aastaraamatu eksemplari.