17. detsembril 2002. aastal kell 13.00-15.00 tutvustab PraxisS Sotsiaalministeeriumi II korruse saalis Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sotsiaalkulutuste mudeli vahetulemusi.

Käesolevaks ajaks on valminud kaks osamudelit – peretoetuste ja puuetega inimeste toetuste osamudelid. Nimetatud mudelid võimaldavad prognoosida toetuste suurust nii järgnevaks aastaks kui ka pikemaks perioodiks, kasutades rahvastiku ja makromajandusnäitajate prognoose ning seadusandlusest tulenevaid arvutusreegleid.

Seminaril oodatakse sisukat arutelu mudeli tegijate ja selle potentsiaalsete kasutajate vahel eesmärgiga teha mudel praktiliselt kasutatavaks igapäevatöös.