Esmaspäeval, 13. veebruaril, kell 11.30-12.30 toimub Rahvusraamatukogu kuppelsaalis uuringu “Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele: hindamise võimalused ja esimeste kogemuste analüüs” tulemusi tutvustav pressikonverents.

Uuringut tutvustab Praxise analüütik Andres Võrk, ajakirjanike küsimustele vastavad rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ja sotsiaalminister Jaak Aab. U

uring valmis sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri büroo tellimusel. Uuringu eesmärgiks oli pakkuda välja metoodika, kuidas analüüsida vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele, kaardistada mõju analüüsimiseks vajalikud andmeallikad ja selgitada välja täiendav andmevajadus.

Samuti analüüsiti vanemahüvitise esmaseid kogemusi ja mõju, kasutades selleks sünnitanute andmeid aastatel 2000-2005 esimene poolaasta.

Uuringu täistekst avaldatakse Praxise kodulehel uuringu tutvustamise päeval.
Osalemisest palume teada anda hiljemalt esmaspäeva hommikul kella 10ks.