Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduste kaardistamise uuring

Uuringu tulemusena valmib IKT-alase ettevalmistusega spetsialistide tööjõuvajaduse prognoos aastani 2020 haridustasemete ja erialase ettevalmistuse lõikes iga aasta kohta eraldi vastavalt 1) Eesti IKT sektori; 2) teiste põhimajandusvaldkondade ja avaliku sektori kohta.  Uuringu tulemusena tuuakse välja peamised kitsaskohad IKT alase tööjõuvajaduse katmisel, tehakse ettepanekud ja pakutakse välja võimalikud lahendusvariandid kitsaskohtade leevendamiseks.

Publikatsioonid:

Ettekanded

Teostajad:
Katrin Pihor, Anne Jürgenson, Valentina Batueva, Riia Arukaevu, Laura Kirss
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
IKT, tööjõud, tööjõu vajadus, prognoosimine

Uudised