Võttes arvesse, kui tehnoloogia- ja teadmusmahukaks on muutunud majandustegevus, on ilmne, et iga riigi jaoks on väärtuslik ressurss kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kelle peamine konkurentsieelis on teadmised ja kelle töö seisneb mitterutiinsete probleemide oskuslikus lahendamises. Need teadmised, oskused ja võimed on hinnas igas arenenud riigis ning tippspetsialistid on ise rahvusvaheliselt erakordselt mobiilsed, olles vabad valima töötamiseks neile sobiva koha ja tingimused. Kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu kui ressursi nimel konkureerivad kõik arenenud riigid.

Selles projektis uurime, milline on välisspetsialistide mõju Eesti majandusele ja maksulaekumisele? Fookuses on välisspetsialistid, kes  tegutsevad IKT ning loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas spetsialistide, tippspetsialistide ning juhtidena. Kokku töötas 2019. aastal sellistel ametialadel 2891 välismaalast.