Erinevalt paljudest riikidest on Valgevenes kasutamata sotsiaalse ettevõtluse potentsiaal kaasamaks ettevõtlusse naisi ja noori. Seetõttu on projekti üldeesmärgiks tõsta sotsiaalses ettevõtluses tegutsevate naiste ja noorte arvu ning suurendada nende edukust ja positiivset kuvandit. Selleks keskendub projekt ühiskondliku mõju hindamise ja kommunikatsiooni treenimisele sihtrühma liikmete seas. Koolitus- ja nõustamiskogemuse baasil valmib Valgevene konteksti sobiv atraktiivne ja metoodiliselt pädev juhendmaterjal koos mõju hindamist praktiseerivate naistest ja noortest sotsiaalsete ettevõtjate profiilidega. Projekti viib ellu Praxis koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga.

Koostööprojekti raames korraldavad partnerid koos Valgevene kolleegidega mitmeid õppeseminare, kus koos ekspertidega arendatakse oskusi oma ettevõtte sotsiaalse mõju hindamiseks ja tõhusaks kommunikatsiooniks.