Naiste ja noorte osakaal Valgevene ettevõtjate seas on võrreldes paljude teiste riikidega väike. Sotsiaalse ettevõtte keskmine juht on 40-59 aastane mees. Just seetõttu oli läbiviidava projekti eesmärgiks tõsta Valgevene sotsiaalses ettevõtluses tegutsevate naiste ja noorte arvu ning suurendada nende võimalusi ja positiivset kuvandit ühiskonnas. Selleks keskendusime projekti läbiviimisel ühiskondliku mõju hindamise ja kommunikatsiooni treenimisele sihtrühma liikmete seas.

Et suurendada naiste ja noorte  ettevõtluses osalemist, korraldasime sotsiaalsetele ettevõtjatele ja sotsiaalse ettevõtluse huvilistele koolitus- ja mentorprogrammi.

Et aidata enamatel sotsiaalsetel ettevõtetel ja ettevõtjatel paremini oma tegevuse mõju hinnata ja kommunikeerida, töötasime välja mõju hindamist praktiseerivate naiste ja noorte sotsiaalsete ettevõtjate profiile hõlmava ja just neile sobiva, atraktiivse ja metoodiliselt pädeva juhendmaterjali ning korraldasime koostöös Valgevene kolleegidega õppeseminare.

Projekti viis ellu Praxis koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.