Praxis kogub andmeid Eesti tööstuse digitaliseerimise kohta Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuringu raames “Riiklike tööstuse digitaliseerimisalgatuste arengu seire – SMART 2018/0002“, mille eesmärk on rajada kogu Euroopa Liitu hõlmav hästi struktureeritud ja korraldatud kogumis-, seire- ja analüüsivahend tööstuse digitaliseerimise kohta. Selle vahendiga valmistakse ette üksikasjalikud ülevaated laiemas digitaalsete arengustrateegiate raamistikus esilekerkivate riiklike uuendus- ja tööstuspoliitikatega seotud meetmete kohta. See järgib tööstuse digitaliseerimise peamisi tegevussuundi: uuendussuutlikkuse võimendamine; õigusraamistik; oskuste arendamine; ja riiklik haldusstruktuur. Kogu uuringu analüüs hõlmab mitmes liikmesriigis levinud ristuvaid osi, mis on olulised Euroopa lisandväärtuse vaatenurgast. Analüüsile on täienduseks üksikasjalikud aruanded liikmesriikide kohta, milles tõstetakse esile riiklikud lähenemisviisid tööstuse digitaliseerimisele, poliitikad ja investeeringud.