Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peakontor on välja töötanud inglisekeelse veebipõhise enesetapuennetuse koolituse, mille sihtrühmaks on kohalik tasand. Koolitus on täies mahus iseseisvalt läbitav. 

Praxise analüüsi eesmärk on testida selle koolituse sobivust Eesti kohalike omavalitsuste töötajatele, andes võimalus läbida koolitus ning anda seejärel intervjuude käigus tagasisidet, kas ja kuidas (milliste kohandustega ja täiendustega) võiks seda Eestis kasutada. E-koolituse sobivuse hindamiseks Eesti kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandil läbivad viie erineva KOVi töötajad e-koolituse.

Koolituse läbimise järel tehtavate intervjuude koondamise tulemusena valmib kokkuvõte, mis toob välja koolituse läbinute hinnangud sellele, mis on koolituses kasulikku ja kuivõrd sobib see rakendamiseks nende omavalitsuses, mida oleks vaja muuta-kohandada ning mida oleks vaja täiendavalt juurde lisada.