Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL) on taotlenud uuringut teemal „Sotsiaalne jätkusuutlikkus – kontseptsioonid ja võrdlusnäitajad”.

EesmärgiksUuringu eesmärk on anda Euroopa Parlamendile teadmisi selle kohta, mida see sotsiaalne jätkusuutlikkus tähendab ja kuidas seda saab käsitleda poliitika kujundamisel ja seadusandluses. on anda komitee liikmetele teadmisi selle kohta, mida see kontseptsioon tähendab ja kuidas seda käsitleda poliitika kujundamisel ja seadusandluses.

Uuringu esimeses osas uuritakse, mida mõeldakse sotsiaalse jätkusuutlikkuse all, erinevat tõlgendust omavat kontseptsiooni, ning uuritakse, kuidas seda mõõta ja/või võrrelda.

Uuringu teises osas vaadeldakse, kuidas saab sotsiaalse jätkusuutlikkuse kontseptsiooni tõlgendada EL-i konteksti.

Uuringu kolmandas osas kirjeldatakse Euroopa Liidu tasandil sotsiaalse jätkusuutlikkuse suurema integreerimise mõttevahetust ja uuritakse edasise tegevuse võimalusi.