Töö on alati olnud muutumises. Uued töövormid ja muutused töötingimustes panevad proovile ka sotsiaalkaitsesüsteemi, mis peab toetama nii töötamist, majandust kui ka ühiskonna heaolu tervikuna.

Eestis puudub praegu arusaam, kuidas mõjutavad tuleviku tööturumuutused töötajate sotsiaalkaitset ja sotsiaalkaitse rahastamist läbi maksusüsteemi. Praxis koostöös Rakendusuuringute Keskus Centariga uurib Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi ja kirjeldab võimalike töö ja hõive muutute taustal tekkivaid sotsiaalkaitsesüsteemi väljakutseid ja tarvilikke kohandusi, mis aitavad ennetada või lahendada tööga seotud riske.

Analüüsi käigus koostame erinevad Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi mudeli stsenaariumid, mis võtavad arvesse töö ja hõive muutuste võimalikku mõju. Stsenaariumide läbi mängimine aitab mõista töötamist ja sotsiaalkaitset mõjutavate tegurite omavahelisi seoseid, aidates leida muutuvasse olustikku sobivaid lahendusi.

Vaata ka

Arenguseire Keskuse tuleviku töö projekt