Euroopa Liit pürgib sotsiaalmajandusliku ja territoriaalse tasakaalustatud arengu ning ühtlasemate elutingimuste poole. Viimaste kümnendite jooksul on liikmesriikide sotsiaalmajanduslik areng muutunud sarnasemaks. Samas viimane majandussurutis ja finantskriis seiskas selle protsessi paljudes dimensioonides. Regionaalsete erinevuste suurenemine Euroopas vajab kõigi liikmesriikide ühist tähelepanu. Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikakujundajate toetamiseks alustas Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) projektiga, mille eesmärk on jälgida sarnastumist töövõimes, töötingimustes, elutingimustes ja teistes sotsiaalmajanduslikes valdkondades. 

Projekti raames seiratakse liikmesriikide elutingimuste ja sotsiaalkaitse arengutrende ning iseloomustatakse, millises osas on riigid muutunud sarnasemaks või erinevamaks, kuidas need protsessid on viimase kümnendiga muutunud ning millised riigid neid trende juhivad (sh millistes on toimunud tingimuste paranemine, millistes mitte). Analüüsi tulemusena arutatakse, milliste poliitikameetmetega toetada liikmesriikide arengut, et Euroopa elanike elutingimused ja sotsiaalne turvalisus tervikuna paraneks. 

Vaata ka

Sarnastumine Euroopa Liidus (Eurofound)