Projekti sisuks on poliitikategemise avatumaks muutmine kasutades uudseid poliitika ja teenuste planeerimise ning elluviimise tehnikaid ja tööriistu. Projekt tõukub vajadusest leida nutikaid lahendusi avalike teenuste pakkumiseks ning muuta Eesti poliitikakujundamine ja elluviimine kvaliteetsemaks. Üheks lahenduseks nende küsimustega tegelemisel on uudsete ja eksperimentaalsete poliitikategemise meetodite kasutuselevõtt. Innovatiivseid poliitikategemise ja –analüüsi tööriistu on palju, tootearenduse projektis võetakse suund nt disainipõhistele lähenemistele ja meetoditele, käitumispsühholoogial põhinevatele lähenemistele ja uudsetele analüüsimeetoditele nagu kvantitatiivsed modelleerimisel ja simulatsioonidel põhinevad lähenemised või uuenduslikud ja eksperimentaalsed mõju hindamise meetodid. Tootearendusprojekt keskendub nendes suundades Praxise kompetentside ja meetodite arendamisele ning turundamisele. Tegevuse sihtrühmadeks on poliitikakujundamise protsessi osalised: otsuseid langetavad poliitikud ja ametnikud, kuid ka vabaühenduste esindajad jt.

Vaata ka

KÜSK toetab 37 ühenduse arendamist