REGISTREERU POLIITIKAKUJUNDAMISE BAASKOOLITUSELE!

Käimas on eelregistreerumine poliitikakujundajate baaskoolitusele, mis  annab ülevaate poliitikakujundamise ja otsuste legitiimsuse ning mõjususe tagamise nurgakividest.   

Kahepäevase koolituse sihtrühmaks on nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste asutuste ning vabaühenduste esindajad. Koolitus sobib eriti hästi neile, kes varem ei ole vastutanud poliitikate loomise ja kaasamise korraldamise eest ja/või on värskelt ametisse asunud.

Baaskoolituse esialgne kava on SIIN.

Eelregistreerimine toimub veebikeskkonnas välja kuulutatud koolituste kaupa ja on avatud kohtade täitumiseni. Osalejaks loetakse eelregistreerunud isikud saates neile kinnituse gruppi arvamise kohta hiljemalt 5 tööpäeva enne koolitust.

Koolitused on nende läbimisel osalejatele tasuta. Katkestamisel tuleb tasuda koolituskoha maksumus osaleja kohta.

2018. a I poolaastal toimub 3 koolitust, igas rühmas on 20 kohta. Koolitused toimuvad Tallinnas, Viru Sokos Hotel konverentsikeskuses (aadress: Viru väljak 4, Tallinn). Koolituspäeva raames lõunat keskselt ei korraldata.

  • 25-26. aprill 2018, registreeru SIIN.
  • 16-17. mai 2018, registreeru SIIN.
  • 6-7. juuni 2018, registreeru SIIN.

Baaskoolituse läbinutel on võimalus jätkata oma oskuste arendamist sügisel algavates moodulites.

MIDA TEHA, KUI PÄRAST GRUPPI ARVAMISE KINNITUSE SAAMIST SELGUB, ET EI SAA KOOLITUSEL OSALEDA?

  • Palume teatada kirjalikult mitte osalemisest e-postil reelika.ermel@praxis.ee vähemalt 5 tööpäeva enne koolituspäeva algust. Praxis aitab koostöös osalejaga ning koolitusjuhiga leida talle asendaja. Kui teatada mitte osalemisest vähem kui 5 tööpäeva ette, siis peab osaleja leidma endale ise sobiliku asendaja.

Kontakt: Reelika Ermel (e-post: reelika.ermel@praxis.ee; telefon: +372 640 8004)

 

PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Kokku pakutakse kahe aasta jooksul koolitusvõimalust 700-le poliitikakujundajale ja analüütikule riigiasutustest, kohalikest omavalitustest ning vabaühendusest.

Omale sobiva koolituse leiavad nii poliitikakujundamisel esimesi samme tegevad ametnikud ja vabaühendused kui ka juba kogenumad poliitikakujundajad ja analüütikud.

SIHTRÜHM

Programmi sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ja hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest.

Sihtrühma liikmed on need, kes tegelevad avalike probleemide lahendamisega. See võib hõlmata strateegilist planeerimist; eelarvestamist; eelnõude ettevalmistamist ja õigusaktide koostamist; standardite, normide ja oodatud tulemuste väljatöötamist; poliitikate analüüsimist ja prognoosimist; mõju hindamist ja seiret; asutuste vahelise suhtluse koordineerimist, EL ja välisasjade koordineerimist; allasutuste abistamist seatud eesmärkide saavutamisel jms.

NB! Tulemas on poliitikakujundamise koolitused ka asekantsleritele. Täpsem info selgub sügisel.

AJAKAVA

Baaskoolitused algavad 2018. I poolaastal (registreeri juba täna!). Ülejäänud koolitused ning täiendavad baaskoolituse grupid alustavad 2018. aasta sügisel.

OSALEMISE TINGIMUSED

  • Soovi korral võib üks osaleja läbida kogu programmi, kuid registreerumine toimub moodulite kaupa (erandiks IV moodul, kus saab valida ka üksikuid päevasid).
  • Süvakoolitustel (II-IV moodul) osalemise eelduseks on mõju hindamise ja kaasamise aluste tundmine: baaskoolituse läbimine või praktiline kokkupuude poliitikakujundamisega.
  • Eelregistreerimine toimub veebikeskkonnas välja kuulutatud koolituste kaupa ja on avatud kohtade täitumiseni. Osalejaks loetakse eelregistreerunud isikud saates neile kinnituse gruppi arvamise kohta hiljemalt 5 tööpäeva enne koolitust.
  • Koolitused on nende läbimisel osalejatele tasuta. Katkestamisel tuleb tasuda koolituskoha maksumus osaleja kohta, mis on I moodulis 259 eurot, II moodulis 414 eurot, III moodulis 281 eurot ja IV moodulis 537 eurot (sh käibemaks).
  • Osaleja saab koolituse läbimisel vastava tunnistuse.
  • Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist ette teatamata ei osale mooduli mõlemal koolituspäeval või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne esimest koolituspäeva ja ei leia endale asendajat.

Koolituse toimumine tühistatakse või lükatakse edasi juhul kui gruppi on registreerunud alla 15 inimese. Tühistamise või edasilükkamise teade saadetakse osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse planeeritud toimumist.