2020. aastal täitub 20 aastat esimese Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu korraldamisest. Tänaseks on lõimumisvaldkonna analüüsimiseks läbi viidud seitse monitooringut. mille tulemused on aidanud mõista Eesti ühiskonna arengut ning kujundada kohanemis- ja lõimumispoliitikat ja teisi valdkondlikke poliitikaid.
Kaheksas monitooring, mis viiakse läbi tänavu, lähtub valdkondlikust arengukavast Lõimuv Eesti 2020 ning Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavast ning hõlmab kohanemis- ja lõimumispoliitikat tervikuna.
Monitooringu põhieesmärk on analüüsida Eesti ühiskonna kohanemis- ja lõimumisprotsesse 2020. aasta seisuga, et parandada ja uuendada teadmisi kohanemis- ja lõimumisprotsessi edukusest Eestis ja kavandada tegevusi selle toetamiseks.